Voorbereiden op zelfstandigheid, hoe doen instellingen dat?

Klik hier om de hand-out te lezen

Klik hier om de hand-out te lezen

Het jongerenteam van Van de Straat Rotterdam 18-/18+ heeft een inventarisatie gedaan bij instellingen voor jeugdhulp, maatschappelijke opvang, GGZ en LVB naar hoe jongeren worden voorbereid op hun zelfstandigheid. Wij hebben 15 instellingen benaderd en van 9 instellingen een reactie gekregen. Dat zijn Fier, Horizon, Maaszicht, Parnassia (Fjord), Pluryn, Prokino, Stek (KTC), Timon en Trivium Lindenhof. Deze reacties hebben wij in SPSS verwerkt (een programma voor statistiek). In een verslag hebben wij de belangrijkste resultaten van onze inventarisatie op een rij gezet en doen wij een aantal aanbevelingen.
Zie voor deze aanbevelingen de hand-out.