PARTICIPATIE

Meedenken, meepraten en meebeslissen: dat is voor mij de kern van participatie. Mijn ideaal is de jeugdhulp vorm te geven in cocreatie met jongeren, ouders, hulpverleners, werkgevers, scholen, beleidsmakers en fondsen. Daarom geef ik al jaren jongeren (en ouders) uit de jeugdzorg een stem in het instellingsbeleid, de verschillende hulpvormen, hun individuele hulpplan maar ook in de transitie.

Als adviseur cliëntparticipatie, facilitator en/of ontwikkelaar verbind ik partijen. Ik stimuleer hen open en gelijkwaardig het gesprek met elkaar aan te gaan en help hen hun vragen en behoeftes te verwoorden.

Zo ondersteunde ik jarenlang de jongeren- en cliëntenraden van St Jeugdformaat, Cardea en Ipse de Bruggen Nootdorp. Samen met jongeren en het AKJ heb ik onder meer de folder ‘Ken je rechten' voor jongeren in een residentiële voorziening ontwikkeld. Sinds 2014 ondersteun ik samen met JSO het platform van jongerenraden uit de gespecialiseerde jeugdhulp en jongeren met ervaring in de jeugdhulp JONG doet mee! in Haaglanden. En ondersteun ik de Cliëntenraad van Siriz.


Voorbeelden