PARTICIPATIE

Meedenken, meepraten en meebeslissen: dat is voor mij de kern van participatie. Mijn ideaal is de jeugdhulp vorm te geven in cocreatie met jongeren, ouders, hulpverleners, werkgevers, scholen, beleidsmakers en fondsen. Daarom geef ik al jaren jongeren (en ouders) uit de jeugdzorg een stem in het instellingsbeleid, de verschillende hulpvormen, hun individuele hulpplan maar ook in de transitie.

Als adviseur cliëntparticipatie, facilitator en/of ontwikkelaar verbind ik partijen. Ik stimuleer hen open en gelijkwaardig het gesprek met elkaar aan te gaan en help hen hun vragen en behoeftes te verwoorden.

Zo ondersteunde ik jarenlang de jongeren- en ouderraad van een jeugdzorginstelling in Haaglanden. Samen met hen en het AKJ heb ik onder meer de folder ‘Ken je rechten' voor jongeren in een residentiële voorziening ontwikkeld. Nu ondersteun ik al een aantal jaren de Cliëntenraad van Cardea, een jeugdzorginstelling in Holland Rijnland. En heb ik de afgelopen jaren vooral gemeenten ondersteund bij het betrekken van jongeren en ouders bij de transitie jeugdzorg 


Voorbeelden