Onderzoek aansluiting 18-/18+

Arie Opstelten neemt het rapport in ontvangst

Arie Opstelten neemt het rapport in ontvangst

JONG doet mee! en de Haagse Jeugdombudsman hebben onderzoek gedaan naar ‘Knelpunten aansluiting 18-/18+ in Haaglanden’. Zij adviseren dat jongeren tot 23 jaar een beroep moeten kunnen blijven doen op jeugdhulp.  Ook stellen zij voor om per jongere te bekijken of langer hulp van jeugdzorg nodig is, of hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) geschikt is. 

Nu houdt jeugdhulp vaak op bij 18 jaar. Zij stellen voor de hulp pas te stoppen als aan een aantal voorwaarden voldaan is. Verder vinden zij dat de jeugdhulp jongeren beter moet voorbereiden op zelfstandigheid en de toekomst. Arie Opstelten, de programmamanager transitie van de gemeente Den Haag heeft het rapport in ontvangst genomen.