PASSIE EN VISIE

©Sicco van Grieken


©Sicco van Grieken

Mijn passie ligt bij jongeren. Het is mooi om te zien hun jongeren groeien en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Sommige jongeren hebben pech in hun leven en maken al vroeg vervelende dingen mee of hebben geen ouders die hen kunnen steunen. Ieder kind heeft recht op liefde, aandacht en volwassenen die er voor hem of haar zijn. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

In onze maatschappij hebben wij met elkaar een jeugdhulpsysteem ontwikkeld dat heel ver af staat van de leefwereld van jongeren en hun wensen en behoeften. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan een volwassene die zij kunnen vertrouwen, die van ze houdt en naar ze luistert. In de jeugdzorg worden ze geconfronteerd met heel veel verschillende hulpverleners, aan wie ze steeds opnieuw hun verhaal moeten doen.

Samen met jongeren, ouders, hulpverleners, beleidsmaker en bestuurders wil ik met passie en enthousiasme bijdragen aan de kanteling en bouwen aan een nieuwe, duurzame jeugdhulp. Mijn kracht is anderen te motiveren, inspireren en verbinden. Zo kan ik,  samen met de betrokken partijen, in cocreatie projecten ontwikkelen die écht verschil maken.