INNOVATIE

Mijn motto is ‘Blijf verbeteren'. Ik leun nooit achterover, maar wil altijd vernieuwen en verder ontwikkelen. Ik zoek continu naar nieuwe werkwijzen, geef technische innovaties een plek in het werk, maar ontwikkel ook andere relaties tussen jongeren, ouders en hulpverleners of beleidsmakers. Out-of-the-box onderzoek ik nieuwe toepassingen en  methoden om jongeren te empoweren, zodat zij van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Om zo samen met volwassenen de hulp te verbeteren. 

Al in 1997 was JIP Den Haag onder mijn leiding voorloper met een eigen website en de mogelijkheid om vragen per mail te stellen. Wij maakten samen met jongeren folders over vragen die hen bezig houden: zoeken naar woonruimte, weglopen van huis. De afgelopen jaren heb ik vooral jongeren en ouders betrokken bij de transitie van de jeugdzorg. Door goed naar hen te luisteren en hun wensen over de hulp te visualiseren. Met de daaruit ontstane filmpjes gingen we succesvol in gesprek met gemeenten en instellingen. 


Voorbeelden