WERKERVARING

 

2015 - heden
Eigen bedrijf

In januari 2015 ben ik voor mijzelf begonnen. Een van mijn opdrachten is het ondersteunen van het Platform JONG doet mee! in Haaglanden. Een platform van alle jongerenraden uit de jeugdhulp en dak - en thuisloze jongeren, dat 2 keer per jaar in gesprek gaat met de gemeenten over de jeugdhulp.

Bij opdrachten kan u zien met welke projecten ik sindsdien bezig ben (geweest).

2005 tot 2015
Adviseur jeugd bij JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

 • Ondersteunen van gemeenten in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden-Holland bij het betrekken van jongeren en ouders bij de transitie jeugdzorg.
 • Ondersteunen van jeugdhulpinstellingen zoals. St. Jeugdformaat,  het Leger des Heils Den Haag en Cardea bij het ontwikkelen van hun cliëntenbeleid, o.a. onafhankelijk voorzitter van de cliëntenraad van Cardea.
 • Ontwikkelen van innovatieve projecten, bijvoorbeeld ExpEx met Bureau Jeugdzorg, (ex jeugdzorgjongeren worden getraind om als ervaringsdeskundige maatje te zijn voor jeugdzorgjongeren) of De Toekomst een project van St Boschuijsen (om jeugdhulp, onderwijs, werkgevers en sociale dienst beter te laten samenwerken voor Haagse risicojongeren).
 • Expert zwerfjongeren, o.a. 10 jaar Ketenregisseur zwerfjongeren in opdracht vande gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden.
 • Expert jonge moeders, o.a trekker van het beleidsnetwerk jonge moeders Den Haag en het provinciaal overleg jonge moeders, medeontwikkelaar van het dossier jonge ouders voor NJI, medeontwikkelaar van een draaiboek voor jonge moedergroepen, landelijk overleg jonge ouders met een LVB;Projectleider Servicepunt Jongereninformatie & Participatie en Blixum(provinciale jongeren informatie website van de provincie Zuid-Holland).
   

1995 tot 2005          
Coördinator JIP Den Haag/Delft/Zoetermeer

 • Ontwikkelen van participatiebeleid van het JIP samen met jongeren.
 • Mede-ontwikkelen van kwaliteitsbeleid voor de JIP's voor de landelijke vereniging van JIP's.
 • Ontwikkelen van allerlei projecten zoals de week van de liefde, het seksspreekuur, het spreekuur van het loket jonge moeders, scholierenverkiezingen voor de gemeenteraad, een voorlichtingsgroep van jonge moeders zelf, activiteiten in het kader van de rechten van het kind.
 • Ontwikkelen van allerlei producten zoals de JIP-gids, de website, de "Get started", "Ken je rechten", "Weglopen en dan..".


2000 tot 2002          
Medewerker provinciaal servicepunt jongereninformatie PJ-partners.

1993 tot 1995           
Medewerker JIP Den Haag, Stichting Federatie Jeugdhulpverlening.

1988 tot 1993           
Coördinator Jongeren Informatie Punt (JIP) Delft.

1989 tot 1990           
Crisismanager bij de Stichting Beroepsopleidingen voor Volwassenen Delft.

1985 tot 1989           
Docent persoonlijke en maatschappelijke vorming bij K.M.B.O. “Sprinter”, afdelingen Bouw, Metaal, Installatietechniek.