Participatieprijs Movisie

Vrijdag 15 april is de vierde Movisie Participatieprijs uitgereikt met het thema ‘Deskundig door Ervaring’. De ExpEx hebben de derde prijs gewonnen van de jury en van het publiek! Ook hebben de ExpEx de aanmoedigingsprijs gekregen van het fonds Voorzorg Utrecht! 
De jury noemt ExpEx een vernieuwend en veelbelovend project. 

'ExpEx maakt een koppeling mogelijk voor jongeren die dat willen. Belangrijk daarbij is dat het verzoek hiervoor bij de jongeren zelf ligt.' - het juryrapport