JIM

In februari 2016 ben ik ambassadeur geworden van JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Het is een aanpak waarbij een jongere zelf een mentor uit zijn omgeving kiest om te helpen bij conflicten thuis om uithuisplaatsing te voorkomen. Dit kan een vertrouwde oom, zus, tante of buur zijn. JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals.
De JIM-aanpak is op initiatief van Youké ontwikkeld met de partners Reinaerde, Jellinek, ProPersona, Amerpoort en Victas en wordt inmiddels ook toegepast door o.a. Juzt, Spirit, de Bascule, Arkin en Lijn5.  Het project heeft in 2014 de zorgvernieuwingsprijs gewonnen.