Magazine 18-/18+

Jongeren uit de jeugdhulp beter voorbereiden op hun zelfstandigheid en voorkomen dat jongeren uit de jeugdhulp gaan zwerven, hoe doe je dat? Met Thijs Janssen en Léon van Lier heb ik een online magazine gemaakt over de aansluiting 18-/18+.

Klik op de cover om het magazine te lezen.

Klik op de cover om het magazine te lezen.

Met interviews, goede voorbeelden en verhalen die jullie hopelijk inspireren om in 2016 de hulp verder te verbeteren, sámen met jongeren, instellingen en gemeenten.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Jongeren zelf aan het woord over knelpunten en aanbevelingen;
  • Column over 18 jaar worden in de jeugdhulp;
  • De aanpak van de regio Holland Rijnland en de gemeente Leidschendam-Voorburg;
  • Voorbeelden van projecten, instrumenten en trainingen gericht op een betere aansluiting 18-/18+;
  • Tips voor gemeenten en jeugdinstellingen voor de inzet van vrijwilligers en maatjes;
  • Onderzoek naar jongeren en uitkeringen.