Jongerenraad Cardea informeert wethouders over 18-/18+

In mei 2016 faciliteerde de Jongerenraad van Cardea een bijeenkomst om met wethouders in gesprek te gaan over het thema aansluitende zorg na het 18e jaar. Uit alle sub-regio’s van Holland Rijnland (Alphen, Leiden, Duin- en Bollenstreek) waren jongeren en wethouders aanwezig.
Eerst hebben alle deelnemers meegedaan aan een quiz om inzichtelijk maakt waar jongeren onder andere mee te maken hebben wanneer ze meerderjarig worden. Daarna is in groepen gediscussieerd over oplossingen rondom de thema’s overgang gedwongen naar vrijwillig kader - wonen & financiën - continuïteit van zorg - verbinding onderwijs en zorg - de vindbaarheid van informatie en hulp.