Jongerenteam 18-/18+

In Rotterdam ondersteun ik samen met Tim, de straatadvocaat een jongerenteam 18-/18+ dat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert.

Het jongerenteam 18-/18+ is in 2015 ontstaan uit het project “Van de Straat” van SZN.


Jongeren uit de jeugdhulp deelden hun ervaringen en hebben samen een top5 gemaakt van verbeterpunten:


Ter afsluiting van het project “Van de straat” van SZN heeft het Jongerenteam meegewerkt aan een inspiratiemagazine. Jongeren, professionals en wetenschappers delen in dit magazine hun kennis en ervaringen. Jongeren moeten op tijd en goed worden voorbereid op einde jeugdzorg.

De jongeren hebben ook meegewerkt aan een filmpje waarin zij vertellen wat voor hen belangrijk is.