Jongeren over nazorg

Het verhaal van de jongeren over nazorg; voor Bureau Jeugdzorg heb ik met jongeren uit de jeugdzorg en een collega hun verhaal verfilmd en aanbevelingen opgesteld. Gebaseerd op hun ervaringen is gezamenlijk een presentatie over de gewenste verbeteringen gemaakt voor managers, gedragswetenschappers en alle teams Jeugdbescherming en Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Haaglanden.