Standaarden voor care leavers

Door de jongeren werden 10 internationale standaarden voor careleaving opgesteld. (via kinderperspectief)

Door de jongeren werden 10 internationale standaarden voor careleaving opgesteld. (via kinderperspectief)

Van 17 tot 25 augustus 2016 organiseerde FICE (een internationale organisatie voor jeugdzorgwerkers) Oostenrijk in Wenen een jongerencongres voor 60 careleavers uit Zuid-Afrika, Kenia, Israël en 10 Europese landen. Nederland werd vertegenwoordigd door leden van de jongerenraad van Cardea. De jongeren hebben met elkaar o.a. 10 internationale standaarden voor careleaving opgesteld. Deze hebben zij vervolgens gepresenteerd op FICE vakcongres voor jeugdzorgprofessionals uit 60 verschillende landen.
FICE International heeft de standaarden geadopteerd en de verschillende landelijke secties gaan zich inzetten voor het verspreiden van de standaarden in eigen land.
zie voor de standaarden kinderperspectief.nl