Nieuw magazine over 18-/18+

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Van de Straat het praktijkexperiment 18-/18+ uitgevoerd. In de gemeenten Leeuwarden en Rotterdam zijn pilots opgezet om de overgang van Jeugdhulp naar volwassenzorg beter te regelen. Het project is nu afgesloten en onze ideeën en ervaringen zijn gebundeld in een inspiratiemagazine, met artikelen en filmpjes.

Het jongerenteam dat in Rotterdam meepraat heb ik ondersteund.
Benieuwd welk advies de jongeren gemeenten geven? Bekijk het filmpje hieronder: