Van de Straat

Klik voor de website van Van de Straat.

Klik voor de website van Van de Straat.

Ondersteuner van het jongerenteam 18-/18 + van het project Doorlopende Zorglijn in Rotterdam. 

Van de Straat is een initiatief vanuit Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), Federatie Opvang (FO) en Kamers met Kansen (KmK), met steun van Kansfonds en de Ministeries VWS en OCW.

Van de Straat wil een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën.

Het jongerenteam heeft onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van de wijkteams, het jongerenloket en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Vervolgens hebben zij het Jongerenloket advies gegeven over het verbeteren van de bereikbaarheid en communicatie.

Verder heeft het jongerenteam onderzoek gedaan naar hoe de instellingen in Rotterdam jongeren voorbereiden op hun zelfstandigheid. Lees meer in deze handout.

Zie ook de website van Van de Straat.