Kernkracht

Kernkracht is een van de kernpartners in het ExpEx project. Zij hebben de training ‘Werken met eigen ervaring’ voor de ExpEx jongeren ontwikkeld.  Ook heb ik met ze samen gewerkt om cliëntenbeleid in de jeugdhulp en beleid voor dakloze jongeren in Midden Holland te ontwikkelen.

Read More

Maurits Boote

Maurits Boote is een van de ambassadeurs van de ExpEx en trainer. Samen ondersteunen wij nieuwe regio’s bij het opzetten van ExpEx projecten, zoals Amsterdam, Flevoland en Utrecht. En wij ontwikkelen nieuwe projecten zoals No Borders een aangepaste ExpEx training voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen of een training voor jongeren uit de jeugdhulp om sterker te worden. Maurits’ ExpEx profiel en LinkedIn pagina.

Read More

Léon van Lier / van Lier Onderzoek

Ik werk al meer dan 12 jaar intensief samen met Léon van Lier, Van Lier Onderzoek. Hij is onderzoeker en heeft jarenlang ervaring in de jeugdhulp als creatief therapeut en T-team medewerker. Wij hebben samengewerkt in veel projecten (zwerfjongeren, jonge moeders, jonge vaders, participatie van jongeren in de transitie jeugdzorg, koplopers) en vullen elkaar goed aan.

Read More

MIX Support

Monique Haveman is 12 jaar mijn maatje geweest bij JSO. Zij werkt vooral met ouders en kinderen, ik met pubers en jongeren. Nu hebben we eindelijk de gelegenheid om samen projecten op te ontwikkelen, bijvoorbeeld No Borders voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Read More

JSO

Meer dan 12 jaar ben ik werkzaam geweest bij dit kenniscentrum en adviesbureau voor jeugd en WMO. Met Thijs Janssen heb ik de ExpEx ontwikkeld en ondersteunde ik het platform JONG doet mee! in Haaglanden. En ook met andere collega's heb ik mooie projecten ontwikkeld en blijf ik de komende jaren nog graag samenwerken.

Read More