MIX Support

Monique Haveman is 12 jaar mijn maatje geweest bij JSO. Zij werkt vooral met ouders en kinderen, ik met pubers en jongeren.
Nu hebben we eindelijk de gelegenheid om samen projecten op te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor vluchtelingen.

Read More

Léon van Lier / van Lier Onderzoek

Ik werk al meer dan 12 jaar intensief samen met Léon van Lier, Van Lier Onderzoek. Hij is onderzoeker en heeft jarenlang ervaring in de jeugdhulp als creatief therapeut en T-team medewerker. Wij hebben samengewerkt in veel projecten (zwerfjongeren, jonge moeders, jonge vaders, participatie van jongeren in de transitie jeugdzorg, koplopers) en vullen elkaar goed aan.

Read More

JSO

Meer dan 12 jaar ben ik werkzaam geweest bij dit kenniscentrum en adviesbureau voor jeugd en WMO. Met Thijs Janssen heb ik de ExpEx ontwikkeld en ondersteun ik het platform JONG doet mee! in Haaglanden. En ook met veel andere collega's heb ik mooie projecten ontwikkeld en blijf ik de komende jaren nog graag samenwerken.

Read More

ZOG MH

ZOG MH was een van de samenwerkingspartners bij de beleidsontwikkeling voor dakloze jongeren in Midden Holland en de realisatie van een jongerenparticipatiestructuur rond de transitie jeugdhulp in Midden-Holland. ZOG MH heeft ook de training ‘Werken met eigen ervaring’ voor de EpEx jongeren ontwikkeld.

Read More