JONG doet mee!

Klik voor de facebook pagina van JONG doet mee!

Klik voor de facebook pagina van JONG doet mee!

Ondersteuner van het Platform JONG doet mee! samen met Thijs Janssen van JSO.

Sinds 1 januari 2015 heeft Haaglanden een regionaal participatieplatform van jongerenraden en jongeren met ervaring in de jeugdhulp. Het doel van het platform is om met actieve input van jongeren de jeugdhulp te verbeteren, voor alle jeugdigen en gezinnen die (in de toekomst) aangewezen zijn op deze hulp of passend onderwijs.

JONG doet mee! geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten en instellingen voor jeugdhulp in de regio Haaglanden. Twee keer per jaar wordt er door JONG doet mee! samen met de gemeenten een bijeenkomst georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij worden ook geregeld vertegenwoordigers van de instellingen uitgenodigd. De jongeren hebben de afgelopen jaren o.a. als mystery guest jeugd- , wijk- of kernteams bezocht, inkoopvoorwaarden opgesteld, adviezen over participatie, privacy en kwaliteit van de hulp gemaakt.  En met de Haagse Jeugdombudsman onderzoek gedaan naar de aansluiting 18-/18 +.

Zie ook de facebook pagina van JONG doet mee!