Cardea

Klik voor de website van Cardea.

Klik voor de website van Cardea.

Sinds 2009 ben ik voorzitter en ondersteuner van de Cliëntenraad van Cardea.

Cardea is een jeugd- en opvoedhulporganisatie in Zuid-Holland Noord. Per jaar helpen 400 medewerkers 2.870 kinderen en jongeren met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. De cliëntenraad vertegenwoordigt de kinderen, jongeren en ouders die hulp krijgen van Cardea. Afgevaardigden van ouders en jongeren praten mee over voor cliënten belangrijke onderwerpen, zoals privacy, bejegening, het e-panel, 16+ hulp, bezuinigingen, wachtlijsten, de transitie en de cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntenraad heeft samen met andere cliëntenraden tien wensen opgesteld voor de transitie van de jeugdzorg. Dit tienpuntenplan is ook verbeeld in korte filmpjes en overgenomen door de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland. De Cliëntenraad heeft een filmpje gemaakt om jongeren en ouders te werven voor hun raad. De Cliëntenraad denk ook mee met de Coöperatie over hoe jongeren en ouders kunnen meedenken en praten in de Jeugd en Gezinsteams. Lees hier meer over de Cliëntenraad.

Zie ook de website van Cardea.