Nieuwsbrief

Samen met Movisie, het Jeugd Welzijnsberaad, het landelijke Platform GGZ en de Jutters heb ik in juni een nieuwsbrief uitgebracht. Ook hebben we een inspiratiemiddag georganiseerd voor ondersteuners van jongeren- en cliëntenraden uit de jeugd GGZ, jeugd LVB en jeugdzorg, beleidsmedewerkers van instellingen en gemeenten en belangenbehartigerorganisaties.