Stichting Buurtwerk In 2015 ben ik 6 maanden kwartiermaker geweest voor het nieuwe jongerenwerk in Zoetermeer van Stichting Buurtwerk. Buurtwerk wilde graag iemand die ervoor zorgde dat hun nieuwe team per 1 juli direct aan de slag kon. 

Stichting Buurtwerk
In 2015 ben ik 6 maanden kwartiermaker geweest voor het nieuwe jongerenwerk in Zoetermeer van Stichting Buurtwerk. Buurtwerk wilde graag iemand die ervoor zorgde dat hun nieuwe team per 1 juli direct aan de slag kon. 

Medilex Dagvoorzitter van het congres 'Uitgerekend nu' over jonge ouderschap geweest. En een bijdrage verzorgd samen met de Jongerenraad van Cardea op het congres "18 jaar en dan?".

Medilex
Dagvoorzitter van het congres 'Uitgerekend nu' over jonge ouderschap geweest. En een bijdrage verzorgd samen met de Jongerenraad van Cardea op het congres "18 jaar en dan?".

CJG Den Haag Themaochtend georganiseerd voor medewerkers wijkcontacten en netwerken van de CJG's in Den Haag over positionering van hun functie. Lees hier meer .  

CJG Den Haag
Themaochtend georganiseerd voor medewerkers wijkcontacten en netwerken van de CJG's in Den Haag over positionering van hun functie. Lees hier meer.

 

akj Een aantal jongeren uit jongerenraden geworven om het AKJ advies te geven over de inhoud en vormgeving van het nieuwe Ken je rechten- boekje. Lees hier meer over het boekje .  

akj
Een aantal jongeren uit jongerenraden geworven om het AKJ advies te geven over de inhoud en vormgeving van het nieuwe Ken je rechten-boekje. Lees hier meer over het boekje.

 

JSO Voor de gemeente Den Haag heb ik in opdracht van JSO in 2015 de Jaarlijkse studiemiddag zwerfjongeren georganiseerd in samenwerking met het beleidsnetwerk zwerfjongeren. Thema dit jaar:  Transformatie leuk, maar hoe.. ?

JSO
Voor de gemeente Den Haag heb ik in opdracht van JSO in 2015 de Jaarlijkse studiemiddag zwerfjongeren georganiseerd in samenwerking met het beleidsnetwerk zwerfjongeren. Thema dit jaar: Transformatie leuk, maar hoe.. ?

gemeente Pijnacker-Nootdorp Een inleiding verzorgd over mogelijkheden om het jeugdhulp beleid van de gemeente te innoveren en transformeren, door bijv gebruik te maken van ervaringsdeskundige jongeren en ouders.

gemeente Pijnacker-Nootdorp
Een inleiding verzorgd over mogelijkheden om het jeugdhulp beleid van de gemeente te innoveren en transformeren, door bijv gebruik te maken van ervaringsdeskundige jongeren en ouders.

Siriz Tijdens de kerstbijeenkomst heb ik medewerkers van Siriz geïnspireerd samen met ervaringsdeskundigen en een lid van de Cliëntenraad om volgend jaar beleid en projecten te ontwikkelen rond ervaringsdeskundigheid.

Siriz
Tijdens de kerstbijeenkomst heb ik medewerkers van Siriz geïnspireerd samen met ervaringsdeskundigen en een lid van de Cliëntenraad om volgend jaar beleid en projecten te ontwikkelen rond ervaringsdeskundigheid.

Q4C DCI en St Alexander ondersteund bij het organiseren van een panelgesprek met pleegkinderen van St Jeugdformaat over Q4C standaarden. Zie ook de website.   

Q4C
DCI en St Alexander ondersteund bij het organiseren van een panelgesprek met pleegkinderen van St Jeugdformaat over Q4C standaarden. Zie ook de website.

 

De Toekomst Stichting Boschuysen is een vermogensfonds dat jongerenprojecten in Nederland ondersteunt. In het kader van haar 450-jarig bestaan heb ik samen met hen en Van Lier Onderzoek het project ‘De Toekomst’ ontwikkeld. Doel van het project is bevorderen dat risicojongeren in Den Haag hun talenten ontwikkelen en zinvol werk vinden. De projectleider, Willem Greving, stimuleert samenwerking tussen jeugdhulpinstellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen en de Sociale Dienst van de gemeente Den Haag. Hij initieert nieuwe projecten en zorgt dat relevante informatie over de mogelijkheden die er zijn beschikbaar zijn voor jongeren en werkers. Stichting Boschuysen heeft dit project financieel mogelijk gemaakt voor een periode van drie jaar (juli 2013 - juli 2016).

De Toekomst
Stichting Boschuysen is een vermogensfonds dat jongerenprojecten in Nederland ondersteunt. In het kader van haar 450-jarig bestaan heb ik samen met hen en Van Lier Onderzoek het project ‘De Toekomst’ ontwikkeld. Doel van het project is bevorderen dat risicojongeren in Den Haag hun talenten ontwikkelen en zinvol werk vinden. De projectleider, Willem Greving, stimuleert samenwerking tussen jeugdhulpinstellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen en de Sociale Dienst van de gemeente Den Haag. Hij initieert nieuwe projecten en zorgt dat relevante informatie over de mogelijkheden die er zijn beschikbaar zijn voor jongeren en werkers. Stichting Boschuysen heeft dit project financieel mogelijk gemaakt voor een periode van drie jaar (juli 2013 - juli 2016).

Stichting Alexander Workshop ontwikkeld en gegeven met twee jongeren van het jongerenteam I'm ready  voor expertmeeting van het NJI . Zie ook dit filmpje .

Stichting Alexander
Workshop ontwikkeld en gegeven met twee jongeren van het jongerenteam I'm ready voor expertmeeting van het NJI. Zie ook dit filmpje.

Kinderopvang ZON Voor Kinderopvang Zon uit Delft met Van Lier Onderzoek een vooronderzoek gedaan voor een preventieproject voor jongeren die verslaafd dreigen te raken aan hun beeldscherm. Zon is een groene kinderopvangorganisatie, waar het kind echt centraal staat en veel ruimte krijgt om buiten te spelen. Meer over ZON op hun website .

Kinderopvang ZON
Voor Kinderopvang Zon uit Delft met Van Lier Onderzoek een vooronderzoek gedaan voor een preventieproject voor jongeren die verslaafd dreigen te raken aan hun beeldscherm. Zon is een groene kinderopvangorganisatie, waar het kind echt centraal staat en veel ruimte krijgt om buiten te spelen. Meer over ZON op hun website.