Xtra ExpEx Den Haag

project Kansfonds

Klik voor de website van Xtra.

Klik voor de website van Xtra.

Klik voor de website van Kansfonds.

Klik voor de website van Kansfonds.

Adviseur van een driejarig project 'Expex voor en door zwerfjongeren'.

Bij dit project kunnen zwerfjongeren opgeleid worden als ExpEx (ervaringsdeskundige jongere)  en een talentenscan kunnen krijgen via JATIZ (Jongeren Academie Talent In Zicht). Daarnaast is er een outreachend team van de werkgroep jongeren van de Achterban van het Straat Consulaat dat zwerfjongeren opzoekt op straat en bij de crisisopvang. Zij geven jongeren informatie over het hulpaanbod, bieden een luisterend oor, leiden jongeren toe naar hulp als zij dat willen, gaan mee naar instanties en signaleren knelpunten. Zo bouwen jongeren als ervaringsdeskundigen mee aan een wezenlijk andere jeugdhulp.

Samenwerking van het JIT, de werkgroep jongeren van het Straatconsulaat en JATIZ in het kader van het zwerfjongerenprogramma van het Kansfonds.

Zie ook de website van Xtra.